Giảm 15%
Chưa bao gồm cơm
Giá: 55.000 
Giảm 15%
Chưa bao gồm cơm
Giá: 55.000 
Giảm 15%
Chưa bao gồm cơm
Giá: 55.000 
Giảm 20%
Chưa bao gồm cơm
Giá: 55.000 
Giảm 21%
Chưa bao gồm cơm
Giá: 55.000 
Giảm 21%
Chưa bao gồm cơm
Giá: 55.000 
Giảm 21%
Chưa bao gồm cơm
Giá: 55.000 
Giảm 21%
Gồm có: Cơm + Ba rọi cháy xả + Canh + Rau + Trái cây tươi
Giá: 55.000 
Giảm 19%
Gồm có : Cơm + Cá bông lau kho tộ + Canh + Rau + Trái cây tươi
Giá: 57.000 
Giảm 19%
Gồm có : Cơm + Thịt kho tiêu + Canh + Rau + Trái cây tươi
Giá: 57.000 
Giảm 24%
Gồm có : Cơm + Gà ta kho lá chanh + Canh + Rau + Trái cây tươi
Giá: 57.000 
Giảm 24%
Gồm có : Cơm + Gà ta kho xả ớt + Canh + Rau + Trái cây tươi
Giá: 57.000