Giảm 17%
Gồm có: Cơm + Thịt kho tàu + Canh + Rau + Trái cây tươi
Giá: 62.000 
Giảm 24%
Chưa bao gồm cơm
Giá: 65.000 
Giảm 19%
Chưa bao gồm cơm
Giá: 65.000 
Giảm 19%
Chưa bao gồm cơm
Giá: 65.000 
Giảm 14%
Chưa bao gồm cơm
Giá: 69.000 
Giảm 19%
Chưa bao gồm cơm
Giá: 69.000 
Giảm 14%
Gồm có: Cơm + Thịt bò xào + Canh + Rau + Trái cây tươi
Giá: 69.000