Giảm 13%
Chưa bao gồm cơm
Giá: 35.000 
Giảm 22%
Chưa bao gồm cơm
Giá: 35.000 
Giảm 13%
Chưa bao gồm cơm
Giá: 35.000 
Giảm 13%
Chưa bao gồm cơm
Giá: 35.000 
Giảm 22%
Chưa bao gồm cơm
Giá: 35.000 
Giảm 11%
Chưa bao gồm cơm
Giá: 40.000 
Giảm 20%
Chưa bao gồm cơm
Giá: 40.000 
Giảm 18%
Gồm có: Cơm + Đậu hũ sốt cà + Canh + Rau + Trái cây tươi
Giá: 45.000 
Giảm 11%
Gồm có : Cơm + Trứng cuộn thịt chiên + Canh + Rau + Trái cây tươi
Giá: 49.000 
Giảm 23%
Món mặn chưa bao gồm cơm
Giá: 50.000 
Giảm 15%
Chưa bao gồm cơm
Giá: 55.000 
Giảm 15%
Chưa bao gồm cơm
Giá: 55.000