Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
Cơm Ngon Sài Gòn

GooDaddy

GooDaddy

Phần mềm goodaddy

Bảo vệ sức khỏe và nâng cao hiệu quả học tập cho các con

+Phụ huynh có thể yên tâm để con mình HỌC TẬP, GIẢI TRÍ với máy tính và môi trường internet.

Các chức năng của phần mềm:

+1/Cài đặt các trang web được phép truy cập

+2/Cài đặt thời gian nghỉ trưa cho con

+3/Cài đặt khoảng thời gian được phép xem các trang web giải trí

+4/Cài đặt thời gian shut down máy tính khi đến giờ

**Pần mềm GooDaddy được phát triển bởi Cơm Ngon Sài Gòn, bản quyền sử dụng miễn phí vĩnh viễn cho cộng đồng.

Hướng dẫn cài đặt