COMBO CƠM

Giảm 17%
Cơm trắng thêm
Giá: 10.000 
Giảm 30%
Chưa bao gồm cơm
Giá: 28.000 
Giảm 14%
Chưa bao gồm cơm
Giá: 30.000 
Giảm 14%
Chưa bao gồm cơm
Giá: 30.000 
Giảm 14%
Chưa bao gồm cơm
Giá: 30.000 
Giảm 14%
Chưa bao gồm cơm
Giá: 30.000 
Giảm 14%
Chưa bao gồm cơm
Giá: 30.000 
Giảm 14%
Chưa bao gồm cơm
Giá: 30.000 
Giảm 14%
Chưa bao gồm cơm
Giá: 30.000 
Giảm 25%
Chưa bao gồm cơm
Giá: 30.000 
Giảm 25%
Chưa bao gồm cơm
Giá: 30.000 
Giảm 13%
Chưa bao gồm cơm
Giá: 35.000